Het is iedereen al bekend dat de zorgpremies volgend jaar verder zullen stijgen. Hoewel het kabinet aankondigde dat de verhoging rond de vijf euro per maand zal zijn voor de basisverzekering, zal dit in de praktijk waarschijnlijk hoger uitvallen. De zorgverzekeraars hebben het laatste woord. Zij bepalen uiteindelijk met hoeveel de premie stijgt. De afgelopen jaren wisten de verzekeraars met hun reserves de premies nog redelijk laag te houden. Die reserves ontbreken nu echter. Daarom is de verwachting dat de premieverhoging hoger uitvalt dan de vijf euro die door het kabinet genoemd wordt. Waarschijnlijk is het verstandig om nu al rond te gaan kijken en kan een zorgvergelijker raadplegen geen kwaad.

Stijging van de premie zal tussen de vijf en tien euro liggen

Met de premiestijging van 5 euro zou de basisverzekering in 2021 uitkomen op 122,75 euro. Slechts een beperkt percentage, 1 procent, is terug te voeren op het uitbreken van corona. Dat heeft te maken dat vanaf juli dit jaar een uitbreiding van de basisverzekering heeft plaatsgevonden. Dit uiteraard om de herstelzorg voor mensen die te maken hebben met ernstige klachten te kunnen vergoeden. Overigens wordt de basisverzekering in 2021 opnieuw uitgebreid. Zo worden er nieuwe medicijnen tegen kanker in de basisverzekering opgenomen en worden de medische kosten voor slachtoffers van seksueel misbruik ook volledig vergoed. Mits de slachtoffers zich wel binnen een week bij een instantie gemeld hebben. De herstelzorg voor Covid-19 blijft in elk geval tot augustus 2021 onderdeel uitmaken van de basisverzekering,

DWS laat premiestijging zien van 6,50 euro

Het uitbreken van Covid-19 heeft overigens wel gevolgen voor de inkomensafhankelijke bijdrage. De inkomsten die voortvloeien uit de inkomensafhankelijke bijdrage daalden dit jaar. Op het verschil op te kunnen vangen, moet er dus wel een verhoging van de zorgpremie doorgevoerd worden. Dat er vermoedens zijn dat de premie met meer dan vijf euro duurder wordt, is mede gebaseerd op de premie die verzekeraar DWS aanbiedt. Deze verzekeraar is elk jaar de eerste die met de nieuwe premies naar buiten komt. Bij de verzekeraar is sprake van een maandelijkse stijging van 6,50 euro. En dat is dus al meer dan de voorgespiegelde vijf euro. Als reden voor de verhoging voerde DWS de stijgende lonen van medewerkers in de zorg aan, net als het toenemende gebruik van dure medicatie en het gebrek aan reserves.
De zorgverzekeraars moeten hun premies overigens voor 12 november 2021 naar buiten brengen. Vervolgens kun je de zorgverzekeraar raadplegen en antwoord zoeken op de vraag welke zorgverzekering kies jij.

Eigen risico omhoog, maandpremie naar beneden

Het eigen risico is voor dit jaar bevroren en ligt op 385 euro. Het is wel het laatste jaar dat er niet getornd kan worden aan de hoogte van het eigen risico. Kenners denken ondertussen dat de gemiddelde basisverzekering tussen de beloofde vijf en tien euro per maand gaan stijgen. Het verschil kan eventueel gecompenseerd worden door de stijging van de zorgtoeslag. Want die stijgt volgend jaar met 44 euro. Je kunt overigens met dat eigen risico spelen. Heb jij een gezonde levensstijl en houd je van gezond eten? Dan is de kans klein dat je aanspraak maakt op zorg. Dan kun je dus het eigen risico verhogen om zo de maandpremie naar beneden te brengen. Nieuw in 2021 is dat mensen die donor zijn, niet meer te maken krijgen met het eigen risico. Tenslotte; nadat je de zorgverzekeraars vergeleken hebt en een keuze hebt gemaakt, heb je tot en met 31 december, 23:59 uur, de tijd om over te stappen naar een andere verzekeraar.

 

Al met al is het heel belangrijk dat jij uiteindelijk de juiste zorg verzekering kiest, Dus welke zorgverzekering kies jij?