Dyslexie is een veel voorkomende aandoening die problemen kan veroorzaken bij het lezen, schrijven en spellen. In tegenstelling tot een leerstoornis wordt de intelligentie niet beïnvloed. Naar schatting heeft 1 op de 10 mensen in Nederland een zekere mate van dyslexie.

Dyslexie is een levenslang probleem dat dagelijks voor uitdagingen kan zorgen, maar er zijn tegenwoordig manieren om de lees- en schrijfvaardigheid te verbeteren en degenen met het probleem te helpen om succesvol te zijn op school en op het werk.

Tekenen van dyslexie worden meestal duidelijk wanneer een kind naar school gaat en zich meer gaat concentreren op het leren lezen en schrijven.

Een persoon met dyslexie kan:

  • langzaam lezen en schrijven
  • verward de volgorde van letters in woorden
  • zet letters verkeerd om (zoals het schrijven van “b” in plaats van “d”)
  • een slechte of inconsistente spelling hebben
  • informatie begrijpen wanneer deze mondeling wordt verteld, maar moeite hebben met informatie die wordt opgeschreven
  • vind het moeilijk om een reeks aanwijzingen uit te voeren
  • worstelen met planning en organisatie

Maar mensen met dyslexie hebben vaak goede vaardigheden op andere gebieden, zoals creatief denken en een groot probleem oplossend vermogen.

Hulp voor mensen met dyslexie

Als je denkt dat jou kind dyslexie heeft, is de eerste stap om met de leraar of de coördinator voor speciale onderwijsbehoeften van de school te praten over je zorgen.

Zij kunnen indien nodig aanvullende ondersteuning bieden om je kind te helpen. Als je kind ondanks extra ondersteuning problemen blijft hebben, kunt je of de school overwegen om een diepgaander onderzoek aan te vragen bij een gespecialiseerde dyslexiedocent of een onderwijspsycholoog. Dit kan via de school worden geregeld, of je kunt een privétest aanvragen door contact op te nemen met:

  • een onderwijspsycholoog
  • een vrijwilligersorganisatie die een assessment kan regelen, zoals een lokale dyslexievereniging

Volwassenen die op dyslexie beoordeeld willen worden, dienen voor advies contact op te nemen met een lokale of landelijke dyslexievereniging.

Dyslexiebril

Een dyslexiebril lost je dyslexie niet meteen op maar kan je goed ondersteunen bij het lezen van een tekst. Het effect kan vergeleken worden met mensen die baat hebben bij een bril op sterkte. Als je wil weten of een dyslexiebril een positief effect op jouw heeft dan kun je bij opticien Sven voor Ogen een afspraak maken. Dan kunnen we samen inzichtelijk of een dyslexiebril wellicht iets voor je is.

NLP staat voor Neuro linguïstisch programmeren Door middel van NLP is het mogelijk om te leren hoe je door middel van een gesproken taal een non verbale communicatie kan beïnvloeden, en hoe dit werkt op diverse brein processen. Door een NLP training te volgen is het mogelijk om je beter te voelen, maar ook zul je leren om beter te gaan communiceren en ook het maken van strategieën zal verbeterd worden door een NLP training. NLP is niet iets nieuws, het werd in de jaren 70 al bedacht door Richard Bandler en John Grinder. Zij ontdekten dan ook dat het mogelijk was om bepaald succesvol gedrag in kaart te brengen. Ze zijn gestart met een aantal succesvolle therapeuten en al na een korte tijd bleek dat er een overeenkomst was in de vorm van communicatie hoe deze succesvolle mensen denken.

Trainingen

De therapeuten besloten om al dit succesvolle gedrag in kaart te brengen zodat het mogelijk was dit aan andere te leren. Op deze manier is de NLP methode ontstaan en zijn er diverse academies, zoals NLP Academie die volledig zijn gespecialiseerd in het geven van deze trainingen. Het fijne aan deze trainingen is dat ze zeer effectief zijn en het mogelijk is om snel een resultaat te behalen. Steeds meer succesvolle mensen zijn dan ook vooruit gegaan door het volgen van deze NLP trainingen. Inmiddels is er ook een plan samengesteld welke trainingen, en hoe deze trainingen worden opgebouwd, om het beste resultaat neer te zetten na afloop van deze trainingen. NLP is een methode die door veel succesvolle zakenmensen wereldwijd wordt gebruikt. Maar ook sommige bekende mensen hebben inmiddels al een NLP training gevolgd, aangezien de resultaten aan tonen dat zo’n training echt helpt en mooie resultaten boekt.

Coaching

Het is belangrijk dat wanneer je van start wilt gaan met een NLP training je kiest voor een goede coach met veel ervaring. Kies bijvoorbeeld voor NLP Coaching. Zij hebben succesvol alle NLP technieken kunnen toepassen in een totaal van maar liefst 40 jaar. Op het moment dat je je inschrijft zul je een coach worden toegewezen waarmee je samen aan de slag gaat om een plan op te stellen. Tijdens de intake gesprekken wordt er gekeken op welke vlakken de meeste ruimte is voor betering. Vervolgens zal de coach ook in spelen op deze technieken die het beste bij jou als persoon passen. Vaak is het mogelijk om in een totaal van 2 of 3 sessies een mega grote vooruitgang te boeken. In de eerste sessie zul je dan ook alle basis NLP technieken leren, die nodig zijn om een goede grip en meer gevoel te krijgen op je emoties. Na deze eerste sessie zul je een tweede sessie hebben waarbij je leert om je aandacht uit te bouwen en ook je zelfvertrouwen. Na afloop van de twee sessies zal de coach samen met jou de derde sessie doen. Deze derde sessie is een controle sessie en een mooie afsluiting van jouw NLP progressie.