Dyslexie is een veel voorkomende aandoening die problemen kan veroorzaken bij het lezen, schrijven en spellen. In tegenstelling tot een leerstoornis wordt de intelligentie niet beïnvloed. Naar schatting heeft 1 op de 10 mensen in Nederland een zekere mate van dyslexie.

Dyslexie is een levenslang probleem dat dagelijks voor uitdagingen kan zorgen, maar er zijn tegenwoordig manieren om de lees- en schrijfvaardigheid te verbeteren en degenen met het probleem te helpen om succesvol te zijn op school en op het werk.

Tekenen van dyslexie worden meestal duidelijk wanneer een kind naar school gaat en zich meer gaat concentreren op het leren lezen en schrijven.

Een persoon met dyslexie kan:

  • langzaam lezen en schrijven
  • verward de volgorde van letters in woorden
  • zet letters verkeerd om (zoals het schrijven van “b” in plaats van “d”)
  • een slechte of inconsistente spelling hebben
  • informatie begrijpen wanneer deze mondeling wordt verteld, maar moeite hebben met informatie die wordt opgeschreven
  • vind het moeilijk om een reeks aanwijzingen uit te voeren
  • worstelen met planning en organisatie

Maar mensen met dyslexie hebben vaak goede vaardigheden op andere gebieden, zoals creatief denken en een groot probleem oplossend vermogen.

Hulp voor mensen met dyslexie

Als je denkt dat jou kind dyslexie heeft, is de eerste stap om met de leraar of de coördinator voor speciale onderwijsbehoeften van de school te praten over je zorgen.

Zij kunnen indien nodig aanvullende ondersteuning bieden om je kind te helpen. Als je kind ondanks extra ondersteuning problemen blijft hebben, kunt je of de school overwegen om een diepgaander onderzoek aan te vragen bij een gespecialiseerde dyslexiedocent of een onderwijspsycholoog. Dit kan via de school worden geregeld, of je kunt een privétest aanvragen door contact op te nemen met:

  • een onderwijspsycholoog
  • een vrijwilligersorganisatie die een assessment kan regelen, zoals een lokale dyslexievereniging

Volwassenen die op dyslexie beoordeeld willen worden, dienen voor advies contact op te nemen met een lokale of landelijke dyslexievereniging.

Dyslexiebril

Een dyslexiebril lost je dyslexie niet meteen op maar kan je goed ondersteunen bij het lezen van een tekst. Het effect kan vergeleken worden met mensen die baat hebben bij een bril op sterkte. Als je wil weten of een dyslexiebril een positief effect op jouw heeft dan kun je bij opticien Sven voor Ogen een afspraak maken. Dan kunnen we samen inzichtelijk of een dyslexiebril wellicht iets voor je is.