Fysiotherapie

Er zijn veel verschillende fysiotherapiepraktijken in ons land. Of jouw fysio een goede of een minder goede is weet je vaak niet op het moment dat je voor het eerst langskomt voor een behandeling. Alleen je papiertje halen is tegenwoordig namelijk niet meer genoeg, er zijn veel aanvullende cursussen en studies om nog beter in staat te zijn om behandelingen te geven. 

Mede om deze reden is er de kwalificatie van zogeheten Pluspraktijk in het leven geroepen. Een Pluspraktijk laat zien dat een fysiotherapiepraktijk aan bepaalde voorwaarden voldoet en daardoor bepaalde behandel kwaliteit en andere kwaliteiten kan bieden.

Wat kun je verwachten van een pluspraktijk?

In basis focust een fysiotherapie pluspraktijk zich op de vier pijlers:

  • Deskundigheid en kwaliteit
  • Ruime openingstijden, goede bereikbaarheid en korte wachttijden
  • Goede samenwerking met andere zorgverleners
  • Preventie en aanvullende programma’s

Laten we hieronder in eens kijken wat deze vier pijlers in de praktijk dan daadwerkelijk betekenen voor de patiënt die ervoor kiest om zich te laten behandelen bij een Pluspraktijk ten opzichte van een ‘’reguliere’’ behandeling. 

Deskundigheid en kwaliteit

Om aan deze voorwaarde te voldoen dient de behandeling volledig aan te sluiten bij de klachten. Het behandelplan dient zeer concreet en daarnaast erg duidelijk te zien. Het resultaat van de behandeling dient binnen een bepaald aantal behandelingen duidelijk zichtbaar te zijn. Daarnaast dient de praktijkruimte hygiënisch te zijn en aan bepaalde veiligheidsvoorschriften te voldoen. 

Ruime openingstijden, goede bereikbaarheid en korte wachttijden

Een behandeling bij een Pluspraktijk kan altijd starten binnen de eerste 24 uur nadat de behandeling is aangevraagd bij de fysiotherapiepraktijk. Een andere belangrijke indicator voor een pluspraktijk is dat de praktijk open dient te zijn in het weekend en in de avonden. Een invalidentoilet en andere voorzieningen die een invalide persoon ten goede komen dienen daarnaast ook aanwezig te zijn in een Plusprakijk.

Goede samenwerking met andere zorgverleners

Samenwerkingsverbanden zijn erg belangrijk wanneer je als fysiopraktijk een Pluspraktijk wil zijn. Samenwerkingen met artsen, diëtisten en ander ziekenhuispersoneel behoren hier bijvoorbeeld toe. Zo kan problematiek vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. 

Daarnaast heeft een Pluspraktijk verschillende specialisaties onder een dak waardoor de praktijk problematiek zeer specialistisch kan behandelen waardoor de kwaliteit van de behandeling een stuk hoger is ten opzichte van algemene fysiotherapie. De behandeling van de kwaliteit is hoger vanwege het feit dat de fysiotherapeut langer gestudeerd heeft voor een bepaald onderwerp. 

Preventie en aanvullende programma’s

Naast de fysiotherapeutische behandeling dient de praktijk ook aanvullende programma’s aan te bieden zodat er naast behandeling ook preventie en nazorg geboden kan worden aan de betreffende cliënt. Het gehele traject wordt nu dus door de fysiotherapeut opgepakt terwijl in de andere gevallen de behandeling centraal staat en de patiënt na de behandeling weer de deur uitgaat en de kans op herhaling van het probleem groter is. 

Conclusie

Zoals je hebt gelezen dient een Pluspraktijk te voldoen aan zeer strenge eisen. Echter betekent dit natuurlijk niet dat andere fysiotherapiepraktijken slecht zijn of van mindere kwaliteit. Bij een Pluspraktijk weet je als cliënt gewoon zeker dat de praktijk aan deze voorwaarden voldoet ten opzichte van een ‘’reguliere’’ praktijk.

 

Als cliënt zijnde geeft dit je een bepaalde mate van zekerheid. Uiteraard kunnen andere praktijken zonder Plus certificatie ook zeker dezelfde kwaliteit bieden maar niet getoetst zijn volgens de certificering waardoor zij niet over het label beschikken maar wel aan dezelfde kwaliteit voldoen als dat een Pluspraktijk doet. 

Dit artikel is tot stand gekomen door Janssen van Dijke fysiotherapeuten Zelhem en Fysiotherapeutisch centrum Varsseveld; twee fysiotherapie Plus praktijken.