Ruim 8 miljoen Nederlanders hebben een chronische ziekte. De helft hiervan heeft er zelfs meerdere. Dit heeft een enorme impact op hun kwaliteit van leven, op onze economie en op de maatschappij. Het is onze uitdaging om deze impact te verminderen.

Zo fit en betrokken mogelijk leven met een chronische ziekte

Ruim 8 miljoen Nederlanders hebben een chronische ziekte. Dit heeft een enorme impact op hun kwaliteit van leven, onze economie en de maatschappij. De Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) en de Topsector Life Sciences & Health (Topsecor LSH) willen deze impact verminderen. Daarom deden zij in het voorjaar van 2017 samen een video-oproep waarin zij vragen naar een initiatief dat werkt aan innovatieve oplossingen om mensen met een chronische ziekte zo fit en betrokken mogelijk laten leven.

Uit de ingediende video-voorstellen is een selectie gemaakt van projecten die hun publiek-privaat onderzoeksvoorstel verder mochten uitwerken. Uiteindelijk is in mei 2018 door de Samenwerkende Gezondheidsfondsen het project My Own Research geselecteerd.

MijnEigenGezondheid / MyOwnResearch

Mensen met een chronische aandoening dragen wezenlijk bij aan oplossingen voor hun eigen aandoening. In hun behoefte aan zelfzorg zoeken zij naar nieuwe aanpakken en ondernemen zij vaak experimenten om hun gezondheid te verbeteren. De waarde hiervan wordt op dit moment onvoldoende herkend en benut, onder meer omdat daarvoor geëigende onderzoeksmethodiek nauwelijks wordt ingezet.

MijnEigenGezondheid / MyOwnResearch brengt daar nu verandering in. Het doel van het project is om de grote inzet en vindingrijkheid van patiënten waarmee zij zelf iets ondernemen om hun eigen gezondheid te verbeteren, te ondersteunen met een passende methodische aanpak. Op deze manier krijgen individuele patiënten sneller uitsluitsel of een gekozen aanpak voor hem of haar  werkt. Tegelijk levert dit ook bruikbare medisch-wetenschappelijke resultaten op.  De veronderstelling is dat op deze manier aanzienlijk sneller relevante kennis wordt ontwikkeld dan met de gebruikelijke onderzoeksmethoden, en dat werkzame therapieën en producten sneller getoetst worden en hun weg vinden in de praktijk.

De aanpak van MijnEigenOnderzoek wordt toegepast op de veelvoorkomende combinatie van vermoeidheid- en buikklachten, waarbij een behandeling met probiotica en een ander supplement mogelijk uitkomst  biedt voor de patiënt. De behandeling verschilt per patiënt en wordt afgestemd op de samenstelling van de darmflora en de wensen van de patiënt, in een dialoog tussen patiënt en huisarts. Ook het meten van de effecten verschilt per patiënt omdat patiënten zelf kunnen aangeven wat ze met de behandeling willen bereiken (bijvoorbeeld minder moe, minder pijn, beter slapen).  MijnEigenOnderzoek maakt een persoonlijke benadering mogelijk die snel leidt tot verbetering van kwaliteit van leven.

Het publiek-private consortium bestaat, naast de trekkers Amsterdam Universitair Medische Centra (Amsterdam UMC) als kennisinstelling en Stichting Mijn Data Onze Gezondheid (MD|OG) als patiëntenorganisatie, uit: Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Maastricht, Winclove Probiotics B.V., Springfield Nutraceuticals, Microbiome Centre, Biovis Diagnostik, Nutricia en Holland Health Data Coöperatie.

Meer informatie: www.mdog.nl

Contactpersoon AMC: dr. Anje te Velde a.a.tevelde@amc.uva.nl

Contactpersoon MD|OG: dr. Gaston Remmers g.remmers@mdog.nl

Voor meer informatie over de Samenwerkende GezondheidsFondsen:

sgf-logo

Ga voor meer informatie over de Topsector LSH en PPS-toeslag naar:

healthholland

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar BeterGezond@gezondheidsfondsen.nl

Het samenwerkingsproject wordt gefinancierd met PPS-toeslag die door Topsector Life Sciences & Health beschikbaar wordt gesteld aan de Samenwerkende GezondheidsFondsen, ter stimulatie van publiek-private samenwerkingen. Acht gezondheidsfondsen (Hartstichting, Alzheimer Nederland, MS Research, Diabetes Fonds, Nederlandse Brandwondenstichting, Maag Lever Darm Stichting, Aidsfonds en Nierstichting) dragen hiernaast extra bij aan het project MyOwnResearch.

Voor meer informatie over PPS-toeslag verwijzen wij graag naar de website van de Topsector LSH: https://www.health-holland.com/calls

Crafted with    Dutch Game Studio
Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op!

Not readable? Change text.